Cesiunea de creanta in Noul Codul Civil – actualizat 2017

Ce este bine sa stii despre protectia datelor cu caracter personal
11 mai 2017
Ce este si cu ce se ocupa Biroul de Credit S.A. ?
18 mai 2017
Arata tot

Cesiunea de creanta in Noul Codul Civil – actualizat 2017

In ultimii ani, institutiile de credit au incercat sa solutioneze problema creditelor neperformante prin cesionarea acestora catre diverse societati comerciale al caror obiect de activitate il constituie recuperarea de creante. Subiectul este vast si, de aceea, in acest articol ne-am propus sa va explicam ce inseamna o cesiune de creanta si ce efecte are aceasta.

Cesiunea de creanta este conventia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert. Cesiunea de creanta este reglementata de art. 1566-1614, titlul VI, din Noul Cod Civil.

Noul cod civil (Legea nr. 287/2009), republicat, actualizat la zi si consolidat prin:

  • Lege 138/2014 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
  • Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Monitorul Oficial 255/2012

Cesiunea de creanta este un contract incheiat intre cedent si cesionar, fata de care debitorul cedat are calitatea de tert. Creditorul care transmite creanta se numeste cedent, persoana care preia creanta se numeste cesionar, iar debitorul despre a carui creanta este vorba, debitor cedat.

Conditii esentiale pentru incheierea unei cesiuni de creanta:
• sa indeplineasca toate conditiile de validitate a contractelor: capacitate, consimtamant, cauza, obiect,
• sa fie contract consensual – cu exceptia situatiei cand cesiunea este cu titlu gratuit caz in care cesiunea reprezinta de fapt o donatie si se aplica regulile din materie fiind obligatorie forma autentica,
• consimtamantul debitorului cedat este necesar doar in cazul in care creanta este legata in mod direct de persoana acestuia
• sa priveasca o suma de bani- creanta care nu are ca obiect o suma de bani poate fi cedata numai daca cesiunea nu face ca obligatia sa fie cu mult mai oneroasa,
• sa fie o creanta cesibila (regula: toate creantele pot fi in principiu cesiunate chiar daca sunt litigioase) – exceptie: exista si creante care nu pot fi cedate: pensia de intretinere, o parte din drepturile salariale,
• sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor pentru opozabilitate (intre parti cesiunea de creanta isi produce efectele de la data incheierii contractului de cesiune, cesionarul putand sa pretinda tot ceea ce primeste cedentul de la debitor),
• in cazul in care se cesioneaza o universalitate de creante, prezente sau viitoare, pentru opozabilitate fata de terti este necesara inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)
• fata de debitorul cedat aceasta inscriere nu este suficienta
• fata de fideiusori se aplic regulile de la debitorul cedat, astfel ca opozabilitatea fata de acestia se poate face doar prin notificare sau acceptare.
• forma scrisa a cesiunii

Publicitatea cesiunii se poate face in 2 feluri:
1. prin notificarea debitorului- care poate fi facuta de catre cedent sau cesionar si trebuie sa contina ca elemente esentiale identitatea cesionarului, creanta cedata si solicitarea ca plata sa se faca cesionarului;
Notificarea se poate face si odata cu cererea de chemare in judecata, insa acesta nu poate fi obligat la cheltuieli daca face plata pana la primul termen
2. prin acceptarea cesiunii de catre debitor- se poate face printr-un inscris cu data certa.

Efectele cesiunii de creanta:

  • intre parti:

– se transmit toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata, toate drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate (dobanzi)
– exceptie: cedentul nu poate transmite cesionarului posesia bunului luat in gaj, fara consimtamantul constituitorului;
– creanta se transmite la valoarea ei nominala (adica la valoarea rezultata din titlul creantei, in limita ramasa neexecutata efectiv la data producerii cesiunii de creanta)
– este posibila si o transmitere partiala a creantei privitoare la o suma de bani (cesiune partiala), caz in care cedentul si cesionarul au drepturi proportionale in incasarea creantei de la debitorul cedat;
– cand cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are o obligatie de garantie fata de cesionar (astfel el garanteaza existenta creantei in raport cu data cesiunii, fara a raspunde si de solvabilitatea debitorului cedat- daca cedentul s-a obligat expres sa garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat, se prezuma, in lipsa unei stipulatii contrare, ca s-a avut in vedere numai solvabilitatea de la data cesiunii, dar si pentru evictiune)

  • fata de terti:

– inainte de acceptare sau de primirea comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind cedentului; plata astfel facuta are efect liberatoriu pentru debitor. Daca debitorul este actionat in justitie de cesionar poate refuza plata si poate opune chitantele semnate de cedent anterior notificarii, chiar daca nu au data certa
– cesionarul poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor, chiar daca cesiunea nu a fost facuta opozabila debitorului
– dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar neincasate inca de cedent, se cuvin cesionarului, cu incepere de la data cesiunii, daca nu s-a convenit altfel
– debitorul are dreptul sa fie despagubit de cedent si de cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune
– debitorul cedat poate opune cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut invoca impotriva cedentului
– debitorul care a acceptat cesiunea prin inscris cu data certa, nu mai poate opune cesionarului compensatia pe care o putea opune cedentului
– Atunci cand cedentul a transmis aceeasi creanta mai multor cesionari succesivi, debitorul se libereaza platind in temeiul cesiunii care i-a fost comunicata mai intai sau pe care a acceptat-o mai intai printr-un inscris cu data certa
– in raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante este preferat cel care si-a inscris mai intai cesiunea in AEGRM, indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre debitor. Prin urmare, in raporturile dintre cesionarii succesivi, inscrierea in AEGRM a cesiunii reprezinta o modalitate de publicitate superioara celei a notificarii / acceptarii, astfel ca in caz de concurs intre cele doua forme de publicitate, inscrierea in AEGRM va avea prioritate fata de cealalta.

Cesiunea contractului de credit bancar este reglementata de O.U.G. nr. 52/2016.

Aceasta ordonanta de urgenta reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste contractele de credit pentru consumatori privind vanzarea, respectiv cumpararea unor bunuri imobile, contractele de credit garantate cu ipoteca asupra unor bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonitatii inainte de acordarea unui credit de catre creditorii non- financiari, anumite cerinte prudentiale si de supraveghere, inclusiv pentru infiintarea si supravegherea intermediarilor de credite si a entitatilor care desfasoara activitatea de recuperare creante, precum si aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii.

Executarea silita, in cazul in care se ajunge aici, nu poate fi demarata mai devreme de trei luni de la declararea scadentei anticipate a creditului, iar creditorul are dreptul sa solicite creditorului sa isi vanda singur casa, iar creditorul va fi obligat sa ii acorde acest drept pentru o perioada de cel putin 6 luni. Abia dupa aceasta perioada se poate declansa executarea silita, in cazul in care clientul nu reuseste sa vanda imobilul si sa achite creditul.

Noua O.U.G. nr. 52/2016 mai impune o serie de restrictii pentru cesionarea creantelor, fiind interzisa vanzarea contractului de credit si a accesoriilor, precum si a creantei catre o entitate care nu are sediul social, sucursala sau reprezentant in Romania. Pe de alta parte, firmele de recuperare nu vor avea voie sa perceapa comisioane, dobanzi si dobanzi penalizatoare, cu exceptia dobanzilor penalizatoare legale. Nici costuri aferente activitatii de recuperare, cu exceptia costurilor aferente procedurilor de executare silita, nu vor mai putea fi percepute debitorului.

Masurile Ordonantei au ca scop disciplinarea colectarea de creante. Sunt reglementate masuri precum comisioanele, comunicarea cu debitorii, convertirea creditului si reglementeaza practicile nationale.

Magazinul de Credite te scoate din Biroul de Credit, te ajuta cu refinantarea creditului si iti ofera asistenta in caz de propriri sau executari silite. Vrei sa afli mai multe despre cat de eligibil esti pentru obtinerea unui credit? Completeaza chestionarul de pe site sau contacteaza unul din consilieri nostri si vom fi bucurosi sa te ajutam cu toate informatiile de care ai nevoie.